24/06/1628, 6

24/06/1628, 6

6 De RvS adviseert d.d. 9 juni over het op 22 april ingediende rekest en de documenten van Willem Roels, raad en fiscaal van de Raad van Vlaanderen. De Raad meent dat een betere regeling van de rechtsbedeling in Vlaanderen noodzakelijk is. De fiscaal zou daarom gelast moeten worden een instructie of ordonnantie op te stellen voor de suppoosten van de Raad van Vlaanderen aangaande de tijd waarop zij voor het Hof dienen te verschijnen, hun salaris en andere zaken opdat men goed en spoedig recht krijgt. Daarnaast moet Roels een regeling treffen ten aanzien van de talloze momenteel ongestraft blijvende zware misdrijven. Inzake de betaling van de gerechtskosten, de gages van de fiscaal en de voor ondersteuning van het gerecht benodigde lagere officieren zou men het oude recht van de graven van Vlaanderen moeten nagaan. Daartoe kunnen de fiscaal en enkele raden van Vlaanderen worden gelast.
HHM nemen dit advies over.