24/06/1628, 10

24/06/1628, 10

10 Nicolaes Croon, commies ter recherche en monstering van de oorlogsschepen bij Texel, verzoekt HHM de Generaliteitsrekenkamer te gelasten ontvanger Houffyser 250 gld. in rekening te passeren. Met dit bedrag heeft de Admiraliteit te Amsterdam het traktement van de suppliant per jaar verhoogd.
HHM geven het rekest voor advies aan de Rekenkamer.