26/06/1628, 4

26/06/1628, 4

4 Schepenen, burgemeesters en raad van Zaltbommel schrijven d.d. Zaltbommel 13 juni dat de Staten van Gelderland op verzoek van de ingelanden te Waardenburg hebben besloten de dijkaanleg aldaar voort te zetten. Zij menen echter dat deze aanleg nadelig zal zijn voor het gebied en hun stad en verzoeken daarvoor een geschikte oplossing te bedenken.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.