27/06/1628, 10

27/06/1628, 10

10 De heren van Utrecht verklaren dat twee onder de vlag van admiraal L'Erthmijte uitgevaren schepen uit Oost-Indiƫ zijn aangekomen in Rotterdam. Deze zijn uitgerust met vier halve kanonnen waarvan er bij het uitzeilen twee door de Staten en twee door de stad Utrecht zijn verschaft. De heren verzoeken controleur Van der Myle de kanonnen van de schepen te halen en aan hen terug te geven.
HHM laten Bruninx, Schaffer en thesaurier-generaal Van Goch hierover met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteit te Rotterdam spreken en daarover berichten.