27/06/1628, 17

27/06/1628, 17

17 Op verzoek van kamerbewaarder Jan van Herdersem laten HHM agent Valckenburch in zijn aanwezigheid een nauwkeurige inventarisatie van de door de gezanten uit Zweden en Polen meegenomen roerende goederen opstellen.
Op verzoek van Van Herdersem machtigen HHM Valckenburch tevens om te onderzoeken of de verantwoording van hofmeester Mortangie afdoende is, opdat kan worden uitgezocht waar de roerende goederen van HHM sinds de afgelopen zeven jaar zijn gebleven.