29/06/1628, 3

29/06/1628, 3

3 Jan Barentsz., woonachtig in Haarlem, vraagt octrooi aan om gedurende veertig jaar exclusief met een nieuwe methode en uitvinding zout te mogen zieden in de Republiek. Hij stelt voor de uitvinding voor een redelijk bedrag aan alle zoutzieders te openbaren zodat zij deze net als de suppliant kunnen gebruiken. Bij het produceren van zout kunnen zij dan dezelfde hoeveelheid zout winnen uit een derde deel van het zeewater.
HHM laten Bruininxs en Stavenis het rekest onderzoeken, de suppliant horen en daarover berichten.