29/06/1628, 9

29/06/1628, 9

9 HHM lezen het rekest van de afgevaardigden van Drenthe. Zij melden reeds enkele dagen in 's- Gravenhage te zijn geweest om conform de resolutie van HHM de declaraties van de Landschap van 1622 tot en met 1626 in te dienen en hun quoten vanaf 1599 te verrekenen. De afgevaardigden vragen of zij hiervoor naar de RvS of naar de Generaliteitsrekenkamer moeten gaan.
Aangezien de Landschap bij de algemene contributies door de provincies wordt vervangen, laten HHM de afgevaardigden de vierjarige rekening indienen bij de Generaliteitsrekenkamer. Daar zal deze worden afgehandeld.