30/06/1628, 3

30/06/1628, 3

3 In een rekest melden Tate en Huibrecht Phillipssoonen Clapmoolen een uitvinding te hebben gedaan waardoor land sneller drooggemaakt kan worden. De inwoners van de Republiek zouden daarvan op verschillende manieren kunnen profiteren. De supplianten vragen voor zichzelf en hun nakomelingen octrooi aan voor vijftig jaar om de uitvinding exclusief te mogen produceren en te gebruiken. Namakers zouden een grote straf moeten krijgen.
HHM laten de supplianten een model van hun nieuwe uitvinding tonen. Noortwijck en Bruninxs moeten dit onderzoeken, de supplianten horen en daarover berichten.