30/06/1628, 6

30/06/1628, 6

6 In een rekest melden Judith en Johanna, dochters van wijlen mr. Henrick Agilaus, dat Splinter Gerridtsz. van Voorn, waarnemend ontvanger en inwoner van Vught in de Meierij van 's-Hertogenbosch, de hand wil slaan op hun onder Empel gelegen land en de supplianten benadelen. Zij zijn hem echter niets verschuldigd en verzoeken HHM de officieren van naastgelegen steden te machtigen Splinter in hun garnizoen te laten brengen.
HHM geven het rekest aan de RvS en laten hem erover besluiten.