30/06/1628, 9

30/06/1628, 9

9 Bruininxs bericht over de brief van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 1 april aangaande het in Griekenland door enkele Grieken overmeesterde schip uit Hoorn.
HHM geven de brief aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier . Zij moet informatie inwinnen over het genoemde schip, de reders en de matrozen opdat het schip weer terechtkomt en HHM daarover zo spoedig mogelijk terugschrijven. Intussen schrijven HHM aan Haga in Constantinopel alles in het werk te stellen om het schip in handen te krijgen en voor de Republiek te behouden.