01/07/1628, 2

01/07/1628, 2

2 HHM lezen het rekest van graaf Georg Ernst van Stirum. Ondanks zijn conform de resolutie van 3 juni betrachte moeite heeft hij de Staten van Gelderland niet kunnen overhalen zijn compagnie ruiters aan te nemen volgens de laatst opgestelde repartitie. Ook willen de Staten geen maand soldij betalen, hoewel de compagnie ongeveer vijf maanden tegoed heeft. Hij verzoekt HHM een nadere regeling te treffen.
HHM geven het rekest aan de RvS om dit met Z.Exc. te bespreken. Bovendien moet de Raad de aanwezige afgevaardigden van Gelderland daarover horen en proberen de Staten van deze provincie te bewegen de klachten van de suppliant weg te nemen.