01/07/1628, 11

01/07/1628, 11

11 De president bericht dat Dirck Mulert, commandant van Gennep, naar aanleiding van de brief van HHM d.d. 24 juni naar 's- Gravenhage is gekomen.
HHM zullen de tegen Mulert ingebrachte stukken maandag lezen en aan de RvS geven. Na verhoor van de partijen mag hij daarover een passend besluit nemen.