01/07/1628, 12

01/07/1628, 12

12 Noortwijck en Bruninxs hebben het model van de gisteren voorgestelde uitvinding van Tate en Huibrecht Phillipszoonen onderzocht. Zij menen dat deze nuttig kan zijn.
HHM verlenen de supplianten voor zeven jaar octrooi, mits het een nieuwe uitvinding is.