04/07/1628, 2

04/07/1628, 2

2 Elysabeth Adriaensdr. van de Made, woonachtig in Zeeland, verzoekt mandement van appèl tegen een in haar nadeel door de Raad van Vlaanderen gewezen vonnis in haar zaak tegen Willem van Dingenhoove, impetrant in een beroepszaak.
HHM geven het rekest aan de Raad van Vlaanderen en laten deze erover berichten.