04/07/1628, 12

04/07/1628, 12

12 De president bericht conform de gisteren genomen resolutie met Z.Exc. te hebben gesproken over de lichting van matrozen voor de voor het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] bestemde zinkschepen.
HHM verzoeken en machtigen Z.Exc. om de bij de equipage betrokken raden ter Admiraliteit te schrijven. Deze moeten zo spoedig mogelijk tweehonderd matrozen aannemen en de schepen onder goed konvooi naar de kust van Vlaanderen brengen.