04/07/1628, 5

04/07/1628, 5

5 In een rekest melden de inwoners van Hulst dat HHM die van het aan hun stad gelegen Hulsterambacht in sauvegarde nemen indien zij hun contributies betalen. Zij verzoeken hun dienaren en paarden onder de akte van sauvegarde te scharen of hun vrijgeleide te verlenen tegen betaling.
HHM houden dit tien tot twaalf dagen in beraad om er bij terugkomst van de supplianten over te besluiten.