06/07/1628, 4

06/07/1628, 4

4 Thesaurier-generaal Van Goch bericht over de declaratie van de uit Polen en Zweden teruggekeerde ambassadeurs.
HHM zullen hierover besluiten wanneer de gezanten hun verbaal schriftelijk hebben ingediend.