06/07/1628, 12

06/07/1628, 12

12 De weduwe van Caspar van Sutphen, inwoonster van Harderwijk, verzoekt appèl op een op 27 april door de RvS in haar nadeel gewezen vonnis in de zaak van Willem Verschuringe, voormalig luitenant van kapitein Wees.
HHM wijzen haar verzoek af.