06/07/1628, 3

06/07/1628, 3

3 Na bericht van de thesaurier-generaal accepteren HHM de declaratie van agent Bilderbeeck. Bovendien geven zij Bilderbeeck een extraordinaris bedrag van 150 gld., mits hij in zijn volgende declaratie duidelijker is over zijn uitgaven in dienst van het land.