07/07/1628, 1

07/07/1628, 1

1 Op een nabij Texel geschreven brief van vice-admiraal Quast d.d. 3 juli antwoorden HHM dat hem voor deze keer is toegestaan om op 25 of 26 juli met zijn eskader op Texel aan wal te gaan. Hij mag daar levensmiddelen inslaan mits deze bij zijn aankomst gereedstaan en hij binnen veertien dagen met zijn eskader naar zee terugkeert. Daarna zal hij zich moeten houden aan de voor de kruisers beraamde instructie omtrent het bevoorraden. Het Admiraliteitscollege zal hem deze opsturen.