07/07/1628, 10

07/07/1628, 10

10 Op nader verzoek van Cornelia Rooswijck verlenen HHM haar voorschrijven aan de koning van Denemarken om enkele in Kopenhagen namens Nicolaes Snoeckert in beslag genomen tapijten los te krijgen.