07/07/1628, 12

07/07/1628, 12

12 Op het namens de reders van het schip Goliath ingediende verzoek van Cornelis Hobbe uit Amsterdam verlenen HHM hem voorschrijven aan hun gezanten in Engeland opdat de supplianten een bij Ierland geconfisqueerd schip terugkrijgen.