07/07/1628, 13

07/07/1628, 13

13 HHM resumeren nogmaals het verzoek van luitenant-kolonel Asteleij om het traktement van zijn voorganger te krijgen, aangezien de RvS dit krachtens de resolutie van 22 april 1624 wil verminderen.
HHM laten de Raad het rekest zodra mogelijk in het bijzijn van al zijn leden behandelen.