07/07/1628, 14

07/07/1628, 14

14 In een rekest bericht Jacob Leuw uit Amsterdam op 26 maart 1624 een pak met Brabants en ander geld ter waarde van 946 gld. 8 st. 8 d. naar Brabant te hebben verzonden. De wachtkapitein voor Lillo, Cornelis Servaesz. Lantschot, heeft dit in beslag genomen en naar de Admiraliteit in Zeeland gestuurd. Daar is het pakje vrijgegeven, maar bij ontvangst bleek het leeg te zijn. De suppliant heeft hierover een proces voor het Admiraliteitscollege gevoerd, maar zijn eis en conclusie zijn afgewezen. Hij verzoekt HHM het College te gelasten de 946 gld. 8 st. 8 d. terug te geven.
Voordat HHM een besluit nemen, vragen zij het Admiraliteitscollege hierover te berichten.