07/07/1628, 15

07/07/1628, 15

15 HHM lezen het rekest van Maria Huijgens, weduwe van Esauw van Riviere en voogdes van haar kinderen, als erfgenaam van haar broer Jacob Huygens. In diens nagelaten boedel is een notitie gevonden waarin hij schrijft dat overste Walraven van Gent hem 1.379 gld. 12 st. schuldig is. Gent zou de nog resterende 595 gld. weigeren terug te betalen. De suppliante verzoekt enkele afgevaardigden om deze zaak onderling mee af te handelen.
HHM wijzen dit verzoek af.