07/07/1628, 17

07/07/1628, 17

17 Johannes Retzer heeft in handen van de president de eed afgelegd als controleur-generaal van de ontvangst van de contributies in het Land van Berg, Mark, Ravensberg, Kleef en Ravenstein, alsmede van de in Kleef en Mark geheven licenten en het hoorngeld. HHM hebben hem hiertoe op 30 juni aangesteld.