07/07/1628, 18

07/07/1628, 18

18 Luchteren en Bas hebben het rekest van commies Croon en het op 5 juli opgestelde advies van de Generaliteitsrekenkamer onderzocht. Zij vinden dat de Rekenkamer goed advies heeft gegeven. Desondanks menen zij dat ontvanger Houffyser de door Croon in 1627 van de Admiraliteit te Amsterdam ontvangen 250 pond zonder gevolgen in rekening kan passeren. Dit onder nadrukkelijke verklaring dat hierdoor de punten van het reglement niet worden geschaad of dat deze gratificatie niet tot voorbeeld mag dienen.
HHM nemen dit over.