07/07/1628, 19

07/07/1628, 19

19 Luchteren en Bas berichten over het rekest van Jan Gerridtsz. Wobma, zoon van Gerridt Jansz., chercher van de konvooien te Amsterdam, en het op 5 juli opgestelde advies van de Generaliteitsrekenkamer hierover. Zij vinden het advies in orde en zien geen reden om daarvan af te wijken.
HHM sluiten zich hierbij aan.