07/07/1628, 3

07/07/1628, 3

3 Inzake het op 23 mei ingediende rekest van de op de rivieren dienende scheepskapiteins schrijven HHM de Admiraliteit te Rotterdam . Deze moet de supplianten overhalen nogmaals geduld te betrachten totdat de consenten te water uit Friesland zijn binnengekomen.