07/07/1628, 6

07/07/1628, 6

6 In een rekest meldt mr. Franchois Guarier door enkele ruiters van Bergen op Zoom met zijn bagage te zijn aangehouden. In een vonnis heeft de RvS deze aanhouding voor onrechtmatige buit verklaard. Guarier kan onder ede verklaren dat de bagage voor hemzelf en gebruik tijdens zijn reis was bestemd en dat het verder 250 gld. van zijn reisgeld betrof. Het vonnis en dit voorstel zijn aangezegd aan de gouverneur en ruiters van Bergen op Zoom, maar zij hebben dit geweigerd en Guarier in Bergen op Zoom zelfs gevangengezet. De suppliant verzoekt HHM hem en zijn bagage tenminste op borgtocht vrij te laten en hem meer tijd te gunnen om zijn zaken in de Republiek te regelen.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.