07/07/1628, 7

07/07/1628, 7

7 In een rekest berichten Wijrich van Berrsau toe Bellinckhoven, drost van Bislick, c.s. dat de drost en 24 etten van Drenthe ondanks het door HHM op 28 april verleende uitstel hem een decreet hebben gegeven. Daarbij hebben zij verklaard dat de door de suppliant aangevoerde wraking onterecht is, zodat de heer van Ruinen zijn gestarte procedures voortzet. De suppliant verzoekt HHM het decreet te verklaren als een attentaat zonder waarde en de heer van Ruinen te verbieden zijn procedures voort te zetten.
HHM verzoeken de drost en 24 etten te berichten waarom zij het decreet ondanks het gegeven uitstel hebben verleend.