07/07/1628, 9

07/07/1628, 9

9 De ontvanger-generaal en commies Verhaer compareren. Zij vragen of het niet nuttig zou zijn in plaats van de originele kwitanties van de aan de vier regimenten Engelsen verstrekte 181.000 pond een nauwkeurig, rechtsgeldig overzicht van de uitgaven aan hun gezanten in Engeland te sturen, veronderstellende dat het geld in de Republiek zal worden betaald. Indien HHM vasthouden aan hun gisteren genomen besluit hierover, zou de ontvanger ordonnantie verleend moeten worden van een evenredige waarde als de genoemde som.
HHM houden vast aan hun gisteren genomen resolutie inzake het opsturen van de originele kwitanties. Zij zullen van de 181.000 pond op de ontvanger-generaal ordonnantie verlenen.