08/07/1628, 1

08/07/1628, 1

1 Op verzoek van Evert van der Marsche, inwoner van Utrecht, geven HHM hem toestemming om op vrijgeleide van de vijand met zijn echtgenote en familie op het platteland van Overijssel te wonen, waar de vijand contributie heft. Hij zal daar dezelfde rechten en vrijheden hebben als andere inwoners van de Republiek.