08/07/1628, 11

08/07/1628, 11

11 Ernst Casimir bericht dat bij de eerste visitatie van de fortificaties langs de grenzen van Friesland en Groningen enkele nieuwe en oude werken zijn aanbesteed om te bouwen en te herstellen, zoals blijkt uit het rapport van Sloot van 4 juli. De stadhouder wil een tweede visitatie van de fortificaties doen. Hij vraagt of HHM het ermee eens zijn Avereest indien nodig te verplaatsen, de pas van Schoonebeek te fortificeren en de redoute bij "Campshuis" onder Coevorden uit te breiden met enkele bolwerken.
Daarnaast beveelt Ernst Casimir Mathys van Foort, kwartiermeester van het Fries regiment, aan opdat hij als ordinaris ingenieur mag aanblijven en beloond worden.
Voordat HHM hierover besluiten, vragen zij advies aan de RvS.