09/07/1628, 5

09/07/1628, 5

5 De raadpensionaris bericht over een brief van generaal Reael d.d. Praag 17 juni.
HHM verzoeken Z.Exc. de vorst van Eeckenburch te schrijven opdat deze bij de keizer zal bemiddelen inzake de vrijlating van Reael. HHM gelasten de ontvanger-generaal de betaling van de door Reael tijdens zijn gevangenschap getrokken en nog te trekken wisselbrieven te regelen. Intussen zullen zij het antwoord van de keizer op hun brief van 3 juni afwachten.