10/07/1628, 3

10/07/1628, 3

3 HHM lezen de namens de heer van Beaugij ingediende memorie. De koning van Frankrijk heeft hem gelast als ambassadeur bij HHM te verblijven. Beaugij vraagt paspoort om twee schepen inclusief bemanning zijn bagage, familie en meubelen van Antwerpen naar 's- Gravenhage te laten vervoeren en te laten terugkeren.
HHM geven de memorie voor advies aan de RvS.