11/07/1628, 5

11/07/1628, 5

5 Op verzoek van Jan Jansz. Jan Broer c.s., schippers uit Rotterdam wier schepen op bevel van de Franse koning voor La Rochelle tot zinken zijn gebracht, verlenen HHM hun voorschrijven aan de gezanten in Frankrijk. Deze moeten de supplianten helpen de taxatiewaarde van hun schepen te krijgen.