11/07/1628, 9

11/07/1628, 9

9 Lochteren en Bas berichten het op 6 juli ingediende rekest van Adriaen Reyersz. c.s. te hebben onderzocht. Zij menen dat niet alleen een belasting op suiker maar ook op tabak, brandewijn, zijde laken en het kleinzegel door alle provincies zou kunnen worden geheven om daarmee de schulden van de Generaliteit te betalen.
HHM laten Lochteren, Bruninxs, Stavenis, Ploos, Eysinga, Rutger Haersolte en Schaffer een plan ontwerpen hoe de belasting op deze goederen in alle provincies kan worden verpacht en geheven.