11/07/1628, 12

11/07/1628, 12

12 HHM lezen het rekest van de afgevaardigden van de kerken van het Land van Gulik [J├╝lich], Kleef en Berg. In ruim zeventig kerken daar is met steun van de Palts-Neuburgse regering het preken van het evangelie verboden en zijn de gereformeerde scholen afgeschaft en de predikanten verjaagd. De Spaanse garnizoenen voeren een afschuwelijk schrikbewind in deze gebieden. Korte tijd geleden is in strijd met de militaire voorwaarden de gemeenten te Wezel en Gulik verboden om de gereformeerde religie uit te oefenen. De afgevaardigden verzoeken HHM een oplossing aan te dragen voor de genoemde vervolging en de christelijke kerk te beschermen.
HHM geven het rekest aan de RvS. Na overleg met Z.Exc. moet de Raad hierover adviseren.