11/07/1628, 13

11/07/1628, 13

13 Na bericht van Bruininxs en Aelbertsz. over de zaken van dr. Pynacker en Wynant de Keijser verklaren de heren van Holland hierover niet te kunnen adviseren. Zij willen dit eerst bespreken met hun momenteel bijeenzijnde lastgevers .
HHM stellen de kwestie voorlopig uit.