12/07/1628, 1

12/07/1628, 1

1 Op verzoek van Dirck Pietersz. Rens en Jan Claesz. Beer en veel andere schippers wier schepen op bevel van de koning van Frankrijk voor La Rochelle tot zinken zijn gebracht, verlenen HHM hun voorschrijven aan de koning, Richelieu en hun ordinaris en extraordinaris ambassadeurs. De supplianten willen zo hun ordonnanties voor de vergoeding van hun gezonken schepen en hun voorgeschoten verblijfkosten tijdens hun vier maanden durende lobbyactiviteit in Parijs betaald krijgen.