12/07/1628, 10

12/07/1628, 10

10 HHM melden de binnengekomen luitenant-admiraal Dorp zo spoedig mogelijk naar de kust van Vlaanderen te gaan. Dorp zegt dit te zullen doen.