12/07/1628, 12

12/07/1628, 12

12 Gerridt Temmeermans, inwoner van Middelburg en voogd van de als soldaat met het schip Oranje naar Oost-Indië gevaren Gerridt Neeff van Weelen, vraagt om betaling van diens resterende soldij van 18 pond 11 sch. en 6 groten Vlaams.
Tevens verzoekt Temmermans als oom en voogd van de als soldaat met de Oranje naar Oost-Indië gevaren Pieter Ramont van Ramighen om betaling van diens resterende soldij van 16 pond 17 sch. en 5 groten Vlaams.
HHM geven beide rekesten aan de RvS om erover te besluiten.