12/07/1628, 13

12/07/1628, 13

13 Johan Danckaerts compareert als procureur van Gooswyn Meurskens, inwoner van 's-Gravenhage en gedaagde in een beroepszaak. Hij antwoordt op de namens de impetrant De Loge, kapitein van een compagnie infanterie, door diens procureur Andries Palmaert gestelde eis dat het appèl niet ontvankelijk is. Danckaerts vraagt het vonnis van de RvS in deze zaak goed te keuren en eist de kosten op van deze en eerdere instanties met de vanwege het beroep verstreken rente.
Inzake het verzoek van Gooswyn Meurskens om commissarissen voor het onderzoek van de stukken in de beroepszaak tussen hem en De Loge verklaren HHM dat de zaak vooralsnog niet kan worden beslist. HHM laten de partijen op deze verklaring reageren.