12/07/1628, 14

12/07/1628, 14

14 Op last van de synode van de Franse kerken verzoekt de kerkenraad van de Franse kerk in 's- Gravenhage conform resolutie van HHM ordonnantie te depĂȘcheren van 500 gld. Dit is voor een jaar onderhoud van een in de van de Republiek afgescheiden Waalse provincies dienende predikant.
HHM stemmen hiermee in.