12/07/1628, 15

12/07/1628, 15

15 Agent Falkenborch verzoekt vanwege zijn betreurenswaardige ongeluk en lange staat van dienst levenslang zijn jaartraktement van 600 gld. te krijgen. In zijn plaats vraagt hij om Loijs van Couckelberch aan te stellen. Deze is bereid zonder verdere kosten voor het land zijn post waar te nemen.
HHM stellen een besluit hierover uit en houden intussen de suppliant aan als agent.