12/07/1628, 17

12/07/1628, 17

17 Terestein verzoekt d.d. Dordrecht 11 juli er bij de provincies ernstig op aan te dringen hun aandeel in de werken ter uitdieping van de rivieren [ Rijn en IJssel] te betalen.
HHM zoeken de retroacta hierover op en stellen zolang een besluit uit.