12/07/1628, 18

12/07/1628, 18

18 De afgevaardigden berichten over de met Brasser gehouden bespreking inzake de verlenging van de op de Venetiaanse subsidie voorgeschoten 99.000 pond en de posten waaraan de voor de koning van Denemarken verstrekte 93.750 pond is uitgegeven. Conform de gisteren genomen resolutie verklaren de afgevaardigden dat Brasser niet bereid was tot de verlenging van de lening. Brasser heeft slechts aangetoond dat de 93.750 pond op bevel van Vosbergen is betaald.
HHM kunnen hierover vanwege verschillende meningen geen besluit nemen.