12/07/1628, 19

12/07/1628, 19

19 Balfour schrijft d.d. 28 juni aan Z.Exc. dat de kooplieden vanwege het gerucht over het ongeluk dat de hertog van Buckingham in Engeland zou zijn overkomen hebben geweigerd de wisselbrieven te betalen voor het onderhoud van de twaalfhonderd in dienst van Z.M. gelichte ruiters. Daarnaast schrijft hij dat de Staten van Groningen deze troepen uit hun provincie hebben laten verdrijven. Balfour vraagt of Z.Exc. voorstellen wil doen aangaande het onderhoud van de troepen of hem met de troepen of een deel daarvan in dienst van HHM te gebruiken
De president en Schaffer zullen de brief met Z.Exc. bespreken.