12/07/1628, 2

12/07/1628, 2

2 De RvS adviseert d.d. 4 juli over het op 30 juni ingediende rekest met bijlagen van Jan Jansz. van Coesvelt, burger van Enkhuizen. De Raad acht het niet geschikt in te stemmen met de verzochte vergeldingsmaatregelen. Hij stelt voor nogmaals de raad van Coesfeld te schrijven om de suppliant te helpen bij de uitvoering van het door hem verkregen vonnis.
HHM nemen dit advies over en laten de Raad aan de raad van Coesfeld schrijven.